đá vụn

Hiển thị toàn bộ 5 kết quả

Best
Seller

Đá Vụn Thạch Anh Màu Vàng Mài Bóng (kg)

100.000  280.000 
Mã sản phẩm: KBL-ĐVBTAV Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Hình dạng: Đá vụn mài bóng Trọng lượng: Tính theo kg Công dụng: Trấn trạch, trừ tà,…

Sỏi Thạch Anh Xanh (kg) – Green Aventurine

250.000  480.000 
Mã sản phẩm: KBL-ĐVSTAX Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh tự nhiên Hình dạng: Sỏi mài bóng Kích thước: 2 - 3 cm Trọng lượng: Tính theo kg Công dụng:…

Đá Vụn Thạch Anh Mắt Hổ Mài Bóng (kg) – Màu Nâu Vàng

100.000 
Mã sản phẩm: KBL-ĐVBMHN Chất liệu: Đá Mắt Hổ nâu vàng tự nhiên Hình dạng: Đá vụn mài bóng Trọng lượng: Tính theo kg Công dụng: Trấn trạch, trừ…

Đá Vụn Thạch Anh Tím Mài Bóng (kg)

130.000  200.000 
Mã sản phẩm: KBL-ĐVBTAT Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Hình dạng: Đá vụn mài bóng Trọng lượng: Tính theo kg Công dụng: Trấn trạch, trừ tà,…

Đá Vụn Thạch Anh Trắng Mài Bóng (kg)

120.000 
Mã sản phẩm: KBL-ĐVBTATR Chất liệu: Đá Thạch Anh trắng tự nhiên Hình dạng: Đá vụn mài bóng Trọng lượng: Tính theo kg Công dụng: Trấn trạch, trừ tà,…
Bộ lọc