Sỏi Thạch Anh

Hiển thị toàn bộ 3 kết quả

Sỏi Thạch Anh Tím (kg) – Amethyst

610.000  1.200.000 
Mã sản phẩm: KBL-ĐVSTAT Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Hình dạng: Sỏi mài bóng Kích thước: 2 - 3 cm Trọng lượng: 1kg Công dụng: Trấn trạch,…

Sỏi Thạch Anh Vàng (kg) – Citrine

560.000  1.100.000 
Mã sản phẩm: KBL-ĐVSTAV Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Hình dạng: Sỏi mài bóng Kích thước: 2 - 3 cm Trọng lượng: 1kg Công dụng: Trấn trạch,…

Sỏi Thạch Anh Hồng (kg) – Rose Quartz

250.000  480.000 
Mã sản phẩm: KBL-ĐVSTAH Chất liệu: Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên Hình dạng: Sỏi mài bóng Kích thước: 2 - 3 cm Trọng lượng: 1kg Công dụng: Trấn trạch,…
Bộ lọc