ĐÁ THẠCH ANH VỤN MÀI BÓNG

Hiển thị toàn bộ 11 kết quả

Best
Seller

Đá Vụn Thạch Anh Màu Vàng Mài Bóng (kg)

100.000  280.000 
Mã sản phẩm: KBL-ĐVBTAV Chất liệu: Đá Thạch Anh Vàng tự nhiên Hình dạng: Đá vụn mài bóng Trọng lượng: Tính theo kg Công dụng: Trấn trạch, trừ tà,…

Đá Vụn Thạch Anh Tóc Vàng Mài Bóng (kg)

125.000 
Mã sản phẩm: KBL-ĐVBTATOC Chất liệu: Đá thạch anh tóc vàng tự nhiên Hình dạng: Đá vụn mài bóng Trọng lượng: Tính theo kg Công dụng: Trấn trạch, trừ tà, tăng vượng khí,…

Đá Vụn Lapis Lazuli Mài Bóng (kg)

125.000 
Mã sản phẩm: KBL-ĐVBLAPIS Chất liệu: Đá Lapis tự nhiên Hình dạng: Đá vụn mài bóng Trọng lượng: Tính theo kg Công dụng: Trấn trạch, trừ tà, tăng vượng…

Đá Vụn Mã Não Đỏ Mài Bóng (kg)

100.000 
Mã sản phẩm: KBL-ĐVBMNĐ Chất liệu: Đá Mã Não Đỏ tự nhiên Hình dạng: Đá vụn mài bóng Trọng lượng: Tính theo kg Công dụng: Trấn trạch, trừ tà,…

Đá Vụn Onyx Đen Mài Bóng (kg)

100.000 
Mã sản phẩm: KBL-ĐVONYX Chất liệu: Đá Onyx đen tự nhiên Hình dạng: Đá vụn mài bóng Trọng lượng: Tính theo kg Công dụng: Trấn trạch, trừ tà, tăng…

Đá Vụn Đa Sắc Mài Bóng (kg)

100.000 
Mã sản phẩm: KBL-ĐVBĐS Chất liệu: Đá Thạch Anh nhiều màu Hình dạng: đá vụn mài bóng Kích thước: 1- 1,5 cm Trọng lượng: Tính theo kg Công dụng: Trấn…

Đá Vụn Thạch Anh Mắt Hổ Mài Bóng (kg) – Màu Nâu Vàng

100.000 
Mã sản phẩm: KBL-ĐVBMHN Chất liệu: Đá Mắt Hổ nâu vàng tự nhiên Hình dạng: Đá vụn mài bóng Trọng lượng: Tính theo kg Công dụng: Trấn trạch, trừ…

Đá Vụn Thạch Anh Xanh Mài Bóng (kg)

125.000 
Mã sản phẩm: KBL-ĐVBTAX Chất liệu: Đá Thạch Anh xanh tự nhiên Hình dạng: Đá vụn mài bóng Trọng lượng: Tính theo kg Công dụng: Trấn trạch, trừ tà,…

Đá Vụn Thạch Anh Tím Mài Bóng (kg)

130.000  200.000 
Mã sản phẩm: KBL-ĐVBTAT Chất liệu: Đá Thạch Anh Tím tự nhiên Hình dạng: Đá vụn mài bóng Trọng lượng: Tính theo kg Công dụng: Trấn trạch, trừ tà,…

Đá Vụn Thạch Anh Hồng Mài Bóng (kg)

120.000 
Mã sản phẩm: KBL-ĐVBTAH Chất liệu: Đá Thạch Anh hồng tự nhiên Hình dạng: Đá vụn mài bóng Trọng lượng: Tính theo kg Công dụng: Trấn trạch, trừ tà,…

Đá Vụn Thạch Anh Trắng Mài Bóng (kg)

120.000 
Mã sản phẩm: KBL-ĐVBTATR Chất liệu: Đá Thạch Anh trắng tự nhiên Hình dạng: Đá vụn mài bóng Trọng lượng: Tính theo kg Công dụng: Trấn trạch, trừ tà,…
Bộ lọc