VỤN CÁM THẠCH ANH

Hiển thị toàn bộ 11 kết quả

Vụn Cám Đá Hổ Phách Thô (100 gram)

290.000 
- Mã sản phẩm: KBL-VĐHP - Chất liệu: Vụn Đá Hổ Phách Thô Tự Nhiên - Hình dạng: Vụn cám nhỏ size 3-5mm - Trọng lượng: 0,1 kg…

Vụn Cám Đá Onyx Đen (kg)

119.000 
- Mã sản phẩm: KBL-VĐONYX - Chất liệu: Vụn Đá Onyx Đen tự nhiên - Hình dạng: Vụn cám nhỏ size 3-5mm - Trọng lượng: Tính theo kg -…

Vụn Cám Đá Thạch Anh Hồng (kg)

110.000 
- Mã sản phẩm: KBL-VĐTAH - Chất liệu: Vụn Đá Thạch Anh Hồng tự nhiên - Hình dạng: Vụn cám nhỏ size 3-5mm - Trọng lượng: Tính theo…

Vụn Cám Đá Thạch Anh Xanh (kg)

125.000 
- Mã sản phẩm: KBL-VĐTAX - Chất liệu: Vụn Đá Thạch Anh Xanh tự nhiên - Hình dạng: Vụn cám nhỏ size 3-5mm - Trọng lượng: Tính theo…

Vụn Cám Đá Thạch Anh Tím (kg)

135.000 
- Mã sản phẩm: KBL-VĐTAT - Chất liệu: Vụn Đá Thạch Anh Tím tự nhiên - Hình dạng: Vụn cám nhỏ size 3-5mm - Trọng lượng: Tính theo…

Vụn Cám Đá Lapis Lazuli (kg)

125.000 
- Mã sản phẩm: KBL-VĐLAPIS - Chất liệu: Vụn Đá Lapis Lazuli tự nhiên - Hình dạng: Vụn cám nhỏ size 3-5mm - Trọng lượng: Tính theo kg -…

Vụn Cám Đá Mã Não Đỏ (kg)

110.000 
- Mã sản phẩm: KBL-VĐMNĐ - Chất liệu: Vụn Đá Mã Não Đỏ tự nhiên - Hình dạng: Vụn cám nhỏ size 3-5mm - Trọng lượng: Tính theo…

Vụn Cám Đá Thạch Anh Màu Vàng (kg) – Đã Vào Màu

119.000 
- Mã sản phẩm: KBL-VĐTAV - Chất liệu: Vụn Đá Thạch Anh tự nhiên đã vào màu vàng - Hình dạng: Vụn cám nhỏ size 3-5mm - Trọng…

Vụn Cám Đá Thạch Anh Trắng (kg)

119.000 
- Mã sản phẩm: KBL-VĐTATR - Chất liệu: Vụn Đá Thạch Anh Trắng tự nhiên - Hình dạng: Vụn cám nhỏ size 3-5mm - Trọng lượng: Tính theo…

Vụn Cám Đá Mắt Hổ Nâu Vàng (kg)

110.000 
- Mã sản phẩm: KBL-VĐMHNV - Chất liệu: Vụn Mắt Hổ tự nhiên - Hình dạng: Vụn cám nhỏ size 3-5mm - Trọng lượng: Tính theo kg - Công…

Vụn Cám Đá Tourmaline Đa Sắc (kg)

300.000  580.000 
- Mã sản phẩm: KBL-VĐTML - Chất liệu: Vụn Đá Tourmaline tự nhiên - Hình dạng: Vụn cám nhỏ size 3-5mm - Trọng lượng: Tính theo kg - Công…
Bộ lọc