CÂY ĐÀO TÀI LỘC

Hiển thị toàn bộ 11 kết quả

Cây Đào Vàng Tài Lộc Ngọc Hoàng Long 68 Quả, Cao 120cm

36.000.000 
Mã sản phẩm: KBL-CĐV3 Chất liệu: Quả: Ngọc Hoàng Long, Lá: Serpentine Hình dạng: Cây đào tài lộc 68 quả Kích thước: Cao 120 cm Trọng lượng: 80 kg Công dụng:…

Cây Đào Vàng Tài Lộc Ngọc Hoàng Long 38 Quả, Cao 86cm

21.300.000 
Mã sản phẩm: KBL-CĐV2 Chất liệu: Quả: Ngọc Hoàng Long, Lá: Serpentine Hình dạng: Cây đào tài lộc 38 quả Kích thước: Cao 86 cm Trọng lượng: 30 kg Công dụng:…

Cây Đào Vàng Tài Lộc Ngọc Hoàng Long 18 Quả, Cao 43cm

6.350.000 
Mã sản phẩm: KBL-CĐV1 Chất liệu: Quả: Ngọc Hoàng Long, Lá: Serpentine Hình dạng: Cây đào tài lộc 18 quả Kích thước: Cao 43 cm Trọng lượng: 9 kg Công dụng:…

Cây Đào Tài Lộc Thạch Anh Hồng 68 Quả, Cao 120cm

47.500.000 
Mã sản phẩm: KBL-CĐH8 Chất liệu: Quả: Đá Thạch Anh Hồng, Lá: Serpentine Hình dạng: Cây đào tài lộc 68 quả Kích thước: Cao 120 cm Trọng lượng: 80 kg Công dụng:…

Cây Đào Tài Lộc Thạch Anh Hồng 38 Quả, Cao 88cm

24.750.000 
Mã sản phẩm: KBL-CĐH7 Chất liệu: Quả: Đá Thạch Anh Hồng, Lá: Serpentine Hình dạng: Cây đào tài lộc 38 quả Kích thước: Cao 88 cm Trọng lượng: 30 kg Công dụng:…

Cây Đào Tài Lộc Thạch Anh Hồng 18 Quả, Cao 43cm

7.800.000 
Mã sản phẩm: KBL-CĐH6 Chất liệu: Quả: Đá Thạch Anh Hồng, Lá: Serpentine Hình dạng: Cây đào tài lộc 18 quả Kích thước: Cao 43 cm Trọng lượng: 9.7kg Công dụng: Đặt trên…

Cây Đào Tài Lộc Thạch Anh Hồng 9 Quả, Cao 43cm

5.950.000 
Mã sản phẩm: KBL-CĐH5 Chất liệu: Quả: Đá Thạch Anh Hồng, Lá: Serpentine Hình dạng: Cây đào tài lộc 9 quả Kích thước: Cao 43 cm Trọng lượng: 7.5 kg Công dụng: Đặt…

Cây Đào Tài Lộc Thạch Anh Hồng 18 Quả, Cao 35cm

4.800.000 
Mã sản phẩm: KBL-CĐH4 Chất liệu: Quả: Đá Thạch Anh Hồng, Lá: Serpentine Hình dạng: Cây đào tài lộc 18 quả Kích thước: Cao 35 cm Trọng lượng: 5kg Công dụng: Đặt trên…

Cây Đào Tài Lộc Thạch Anh Hồng 18 Quả, Cao 28cm

2.650.000 
Mã sản phẩm: KBL-CĐH3 Chất liệu: Quả: Đá Thạch Anh Hồng, Lá: Serpentine Hình dạng: Cây đào tài lộc 18 quả Kích thước: Cao 28 cm Trọng lượng: 1.7kg Công dụng: Đặt trên bàn…

Cây Đào Tài Lộc Thạch Anh Hồng 12 Quả, Cao 28cm

2.550.000 
Mã sản phẩm: KBL-CĐH2 Chất liệu: Quả: Đá Thạch Anh Hồng, Lá: Serpentine Hình dạng: Cây đào tài lộc 12 quả Kích thước: Cao 28 cm Trọng lượng: 1.5kg Công dụng: Đặt trên bàn…

Cây Đào Tài Lộc Thạch Anh Hồng 9 Quả, Cao 28cm

2.450.000 
Mã sản phẩm: KBL-CĐH1 Chất liệu: Quả: Đá Thạch Anh Hồng, Lá: Serpentine Hình dạng: Cây đào tài lộc Kích thước: Cao 28 cm Trọng lượng: 1.2 kg Công dụng:…
Bộ lọc